ข้อกำหนดในการขาย

 1. ทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ

1.2 ทำไมคุณควรต้องอ่าน โปรดอ่านข้อกำหนดในการขายเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะส่งคำสั่งซื้อของคุณมาที่เรา ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้บอกคุณว่าเราเป็นใคร เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณอย่างไร คุณและเราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยุติสัญญาได้อย่างไร จะทำอย่างไรหากมีปัญหาและข้อมูลสำคัญอื่น ๆ 

1.3 เราคือใคร เราคือ Nothing Technology Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ หมายเลขจดทะเบียนบริษัทของเราคือ 12984564 และสำนักงานที่จดทะเบียนของเราอยู่ที่ 11 Staple Inn, London, United Kingdom, WC1V 7QH หมายเลข VAT ที่จดทะเบียนของเราคือ GB368039181  

1.4 การอ้างอิงในข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ไปยัง: (1) "พวกเรา" "ของเรา" "เรา" "ผู้ขาย" หรือ "Nothing" จะหมายถึง Nothing Technology Limited (2) "ผลิตภัณฑ์" จะหมายถึง โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายโดย Nothing บนเว็บไซต์ https://nothing.tech/ของเรา และ (3) "คุณ" "ของคุณ" หรือ "ลูกค้า" จะหมายถึง ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์


1.5 วิธีติดต่อเรา คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์ของเรา https://nothing.tech หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณคิดว่ามีข้อผิดพลาดในข้อกำหนดในการขายเหล่านี้

1.6 เราจะติดต่อคุณได้อย่างไร หากเราต้องติดต่อคุณ เราจะดำเนินการดังกล่าวทางโทรศัพท์หรือโดยการเขียนถึงคุณตามที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ไปรษณีย์ที่คุณให้ไว้กับเราในคำสั่งซื้อของคุณ

1.7 "การเขียน" รวมถึงอีเมล เมื่อเราใช้คำว่า "การเขียน" หรือ "ปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษร" ในข้อกำหนดในการขายนี้ ซึ่งรวมถึงอีเมลด้วย

 1. สัญญาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

2.1 คุณสั่งซื้ออย่างไร การสั่งซื้อโดยใช้กระบวนการชำระเงินออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณกำลังยื่นข้อเสนอให้เราซื้อผลิตภัณฑ์ที่เลือก

2.2 เรายอมรับคำสั่งซื้อของคุณอย่างไร ข้อเสนอของคุณในการซื้อผลิตภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาโดยเรา และจะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วเมื่อ: (i) คุณได้รับ "อีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ" หรือ (ii) หรือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อจะไม่ได้รับการยอมรับจนกว่าจะถึงจุดนี้

2.3 หากเราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของคุณได้ หากเราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของคุณได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบ และจะไม่เรียกค่าใช้จ่ายจากคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ นี่อาจเป็นเพราะ:

(a) ผลิตภัณฑ์หมดคลัง

(b) ผลิตภัณฑ์ได้ถูกยกเลิก

(c) มีความผันผวนของราคา หรือเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

(d) เราไม่สามารถที่จะรับการอนุมัติสำหรับการชำระเงินของคุณได้ หรือเราไม่ได้รับการชำระเงิน

(e) ข้อมูลอ้างอิงเครดิตที่เราได้รับสำหรับคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำของเรา และ / หรือ

(f) เรามีเหตุผลที่จะสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง

2.4 หากเป็นกรณีนี้ Nothing จะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิก และคืนเงินใด ๆ ที่คุณได้ชำระสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อย่างทันท่วงที

2.5 เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ การคืนเงินที่คุณได้จ่ายสำหรับการสั่งซื้อจะเป็นขอบเขตเต็มรูปแบบของความรับผิดของ Nothing สำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก

2.6 หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับการยอมรับ เราจะกำหนดหมายเลขคำสั่งซื้อให้กับคำสั่งซื้อของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเมื่อเรารับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว จะช่วยเราได้ หากคุณสามารถแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อให้เราทราบทุกครั้งที่คุณติดต่อเราเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ

 1. ราคาและการชำระเงิน

3.1 ราคาของผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์จะเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรา ณ จุดชำระเงิน ยกเว้นในกรณีที่ไม่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัด

3.2 ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและธุรกรรม ราคาผลิตภัณฑ์ไม่รวมค่าจัดส่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าจัดส่งสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของเรา) และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใด ๆ (ซึ่งเราไม่ได้รับผิดชอบ)

3.3 บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หากคุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตระหว่างประเทศ ราคาที่แสดงในรายการบัญชีบัตรของคุณอาจแตกต่างกันไปตามอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนโดยรวมในการซื้อของคุณ คุณควรติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเรา

3.4 การประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อทำการซื้อจะได้รับการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์โดย Nothing สำหรับการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ และเพื่อการควบคุมการต่อต้านการฉ้อโกง

3.5 พันธมิตรการชำระเงินและการเข้ารหัสของบุคคลภายนอก การชำระเงินบน www.nothing.tech และโดเมนรหัสประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการจัดการโดยพันธมิตรการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอก และส่งโดยใช้โปรโตคอล Secure Sockets Layer ("SSL") ที่มีการเข้ารหัสแบบ 2048 บิต โดย Nothing ไม่ได้จัดเก็บหรือเข้าถึงรายละเอียดการชำระเงินของคุณ ข้อมูลบัตรเครดิต / เดบิตของคุณจะถูกเก็บไว้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของพันธมิตรการชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา

 1. ผลิตภัณฑ์ของเรา

4.1 ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากรูปภาพเล็กน้อย รูปภาพของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแสดงภาพของผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง แต่ผลิตภัณฑ์ของคุณอาจแตกต่างไปจากภาพเหล่านั้นเล็กน้อย (เช่น สีของผลิตภัณฑ์)

4.2 บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปจากที่แสดงในรูปภาพบนเว็บไซต์ของเรา

 1. ความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์

5.1 เมื่อไรที่คุณต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า คุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์จากจุดที่ผลิตภัณฑ์ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุหรือจุดที่คุณรับผลิตภัณฑ์ 

5.2 คุณเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เมื่อไร คุณจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เมื่อเราได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว

 1. นโยบายการรับประกัน

6.1 การรับประกันแบบจำกัด ผลิตภัณฑ์ Nothing ที่ระบุในหัวข้อที่ 6.8 ด้านล่างที่ซื้อบน www.nothing.tech อยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Nothing ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ส่งมอบ ("การรับประกันแบบจำกัด")

6.2 ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ การรับประกันแบบจำกัดครอบคลุมส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ของเราตามที่ให้มาในครั้งแรก และข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือการผลิตหรือวัสดุที่สร้าง การรับประกันแบบจำกัดไม่ครอบคลุมประเด็นใด ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 7 (ข้อยกเว้นการรับประกันแบบจำกัด)

6.3 ประเทศต้นทาง การรับประกันแบบจำกัดสามารถแลกได้เฉพาะภายในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณซื้อเท่านั้น

6.4 การเรียกร้องการรับประกัน ในการเรียกร้อง โปรดแสดงหลักฐานการซื้อ (ใบแจ้งหนี้) รุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ และหลักฐานภาพถ่ายของข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการบริการลูกค้าตามที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์ของเราhttps://nothing.tech


6.5 การซ่อมแซมและการเปลี่ยนทดแทน บริการซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนใด ๆ ที่ครอบคลุมโดยการรับประกันแบบจำกัดพร้อมกับการจัดส่งและการจัดการ จะให้บริการฟรีภายในระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

6.6 ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ Nothing อาจใช้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่สร้างขึ้นมาใหม่ ปรับสภาพใหม่ หรือของใหม่ เมื่อทำการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ใด ๆ อีกทางเลือกหนึ่ง เราอาจเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องทั้งหมดด้วยผลิตภัณฑ์ของ Nothing ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ปรับสภาพใหม่ หรือของใหม่ทั้งหมด

6.7 ความช่วยเหลือหลังการขาย โปรดทราบว่า เราให้ความช่วยเหลือหลังการขายในพื้นที่ที่เราดำเนินการจัดส่งเท่านั้น (ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซม และ / หรือการเปลี่ยนทดแทน / การส่งคืน) Nothing ไม่รับผิดชอบต่อการสั่งซื้อนอกพื้นที่ขายอย่างเป็นทางการ รายชื่อพื้นที่ขายอย่างเป็นทางการของเราสามารถดูได้ ที่นี่ [ป้อนลิงก์ไปยัง พื้นที่ขายอย่างเป็นทางการ


6.8 ระยะเวลาการรับประกัน  เราได้ระบุระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการของเราไว้ด้านล่างนี้ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัดคือ:

รายการ

ระยะเวลาการรับประกันแบบจำกัด

หูฟังและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

สิบสอง (12) เดือน


6.9 สิทธิตามกฎหมาย การรับประกันแบบจำกัดไม่ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 1. ข้อยกเว้นการรับประกันแบบจำกัด

7.1 สิ่งใดที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันแบบจำกัด การรับประกันแบบจำกัดไม่ครอบคลุมถึง:

(a) ซอฟต์แวร์ รายการวัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม แม้ว่าจะบรรจุและจำหน่ายพร้อมกับผลิตภัณฑ์ก็ตาม

(b) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การละเลย การใช้ผิดวิธี หรือการใช้งานที่ผิดปกติ ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากสภาวะผิดปกติหรือการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม การสัมผัสกับของเหลว ความเปียกชื้น ความชื้น ทรายหรือสิ่งสกปรก หรือความเค้นทางกายภาพ ไฟฟ้าหรือเครื่องกลไฟฟ้าที่ผิดปกติ

(c) รอยขีดข่วน รอยบุบ และความเสียหายด้านความสวยงาม เว้นแต่จะเกิดจาก Nothing

(d) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากใช้แรงมากเกินไป หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะบนแผงสัมผัส

(e) อุปกรณ์ที่มีหมายเลขซีเรียลหรือสิ่งที่คล้ายกันถูกลบ ขีดฆ่า ทำให้เสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือทำให้อ่านไม่ออก

(f) การสึกหรอและการฉีกขาดตามปกติ

(g) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับอุปกรณ์เสริม ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์เสริม / อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้หรือได้รับการรับรองโดย Nothing

(h) ข้อบกพร่องของคุณสมบัติทางกายภาพ หรือความเสียหายที่เกิดจากการทดสอบ การใช้งาน การบำรุงรักษา การติดตั้ง การบริการ หรือการปรับแต่งที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่ได้จัดเตรียมไว้หรือได้รับการรับรองโดย Nothing

(i) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุภายนอก เช่น การชนกับวัตถุ ไฟไหม้ น้ำท่วม สิ่งสกปรก ลมพายุ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว การสัมผัสกับสภาพอากาศ การโจรกรรม ฟิวส์ขาด หรือการใช้แหล่งไฟฟ้าใด ๆ อย่างไม่เหมาะสม

(j) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการรับหรือส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือไวรัส และปัญหาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์

(k) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ซื้อจาก nothing.tech หรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต (เราขอแนะนำให้คุณติดต่อจุดขายเพื่อขอรับการสนับสนุน)

(l) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนอกประเทศหรือพื้นที่ของ Nothing ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ สามารถดูรายการได้ ที่นี่ 


(m) การซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยศูนย์ซ่อมที่ไม่เป็นทางการ

7.2 “ไม่เป็นทางการ” หมายถึง ไม่ได้ซื้อผ่าน nothing.tech หรือจากพันธมิตร Nothing ที่ได้รับอนุญาต

 1. สิทธิ์ในการยกเลิกของเรา

8.1 การยกเลิก Nothing พยายามทุกวิถีทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณโดยที่:

(a) เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย

(b) มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฉ้อโกง และ / หรือ

(c) คุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์ภายในเวลาที่เหมาะสมตามที่เราร้องขอ ตัวอย่างเช่น คุณให้ข้อมูลการจัดส่ง หรือรายละเอียดการติดต่อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือคุณไม่สามารถอัปเดตข้อมูลได้เมื่อจำเป็น

 1. สิทธิ์ในการยกเลิก การส่งคืน และการเปลี่ยนทดแทนของคุณ

9.1 คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้เมื่อไร คุณอาจสามารถยกเลิกสัญญา ส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากเรา หรือขอเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์จากเราในกรณีต่อไปนี้

9.2 ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือคำอธิบายที่ไม่ถูกต้อง เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด มีคุณภาพที่น่าพอใจ และเป็นไปตามที่อธิบายไว้ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หรือรับการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณตามกระบวนการที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 10 (นโยบายการส่งคืนและเปลี่ยนทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง) หากคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจัดหาให้ไม่สอดคล้องกับคำอธิบายหรือมีข้อบกพร่อง

9.3 การกระทำของเรา หรือการดำเนินการที่เสนอ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้เรา หรือยกเลิกสัญญากับเราได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้:

(a) เราได้แจ้งให้คุณทราบแล้วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันของข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณ ซึ่งคุณไม่เห็นด้วย (ดูหัวข้อที่ 18 (การเปลี่ยนแปลง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้) และ

(b) คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยุติสัญญาเนื่องจากสิ่งที่เราทำผิด

9.4 การเปลี่ยนใจของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ได้ภายในระยะเวลานี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสม และหากเป็นไปได้ ควรส่งคืนในบรรจุภัณฑ์เดิม ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงิน (เช่น การสูญเสียมูลค่าในผลิตภัณฑ์ที่คุณรับผิดชอบ) คุณยังจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ตาม คุณสามารถยกเลิกสัญญา หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณได้โดยติดต่อเรา โดยการใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์ของเรา https://nothing.tech คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการเปลี่ยนใจของคุณภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

9.5 โปรดดูหัวข้อที่ 10 (นโยบายการส่งคืนและเปลี่ยนทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิ์

 1. นโยบายการส่งคืนและเปลี่ยนทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

10.1 หัวข้อนี้ใช้ไม่ได้กับการส่งคืนภายใต้การรับประกันแบบจำกัดหรือในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกร้องภายใต้การรับประกันแบบจำกัดสามารถดูได้ในหัวข้อที่ 6 (นโยบายการรับประกัน) และ 7 (ข้อยกเว้นการรับประกันแบบจำกัด) และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งคืนและการยกเลิกเมื่อคุณเปลี่ยนใจ สามารถดูได้ในหัวข้อที่ 9.4


10.2 หากคุณต้องการส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือขอเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เดิมไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด มีคุณภาพน่าพอใจ หรือไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์ของเรา https://nothing.tech อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และเหตุผลที่คุณคิดว่ามีข้อบกพร่อง เสียหาย หรือแตกต่างกันในสาระสำคัญ จากนั้น สมาชิกของทีมบริการลูกค้า Nothing จะติดต่อคุณเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป 


10.3 หากหลังจากตรวจสอบแล้ว เราเห็นว่าการคืนเงินถึงกำหนดชำระ เราจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และไม่ว่าในกรณีใด ภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันที่คุณแจ้งให้เรายกเลิก

10.4 โปรดทราบว่า เราอาจเลือกที่จะไม่ยอมรับการส่งคืนในบางสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้:

(a) ข้อบกพร่องหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี การละเลย ความเสียหายทางกายภาพ การปลอมแปลง การปรับที่ไม่ถูกต้อง การสึกหรอตามปกติ หรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหลังจากซื้อ และ / หรือ

(b) ในกรณีที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง เว้นแต่จะมีข้อบกพร่องกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง

10.5 เราจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และยืนยันข้อผิดพลาดใด ๆ ในทุกกรณี

10.6 เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนทดแทนหรือคืนเงิน อุปกรณ์จะต้องไม่เสียหาย อยู่ในสภาพ 'เหมือนใหม่' และหากเป็นไปได้ให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนเงิน หากผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนมีเหตุสมควรได้รับความเสียหาย

10.7 หากคุณติดต่อเราภายในสามสิบ (30) วัน ของการจัดส่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง คุณจะมีตัวเลือกในการเลือกการซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการคืนเงิน หากพบข้อบกพร่องหลังจากสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ คุณควรติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์ของเรา https://nothing.tech และเราจะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

10.8 นโยบายการส่งคืนและเปลี่ยนทดแทนนี้ไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 1. นโยบายการจัดส่ง

11.1 การจัดส่ง โดยปกติคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายในสอง (2) วันทำการหลังจากชำระเงิน คำสั่งซื้อที่ทำขึ้นในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษ อาจมีเวลาจัดส่งนานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Nothing ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าจะได้รับแจ้งแยกต่างหากล่วงหน้า

11.2 รายชื่อพื้นที่ขายที่เราได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไป สามารถดูได้ ที่นี่ [ป้อนลิงก์ไปยังพื้นที่ขายอย่างเป็นทางการ]


11.3 เราจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่คุณระบุในคำสั่งซื้อของคุณ เราจะไม่จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่จัดส่งของคุณ เว้นแต่จะมีใครมารับและลงนามแทน

11.4 การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและปิดผนึกก่อนส่งมอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

11.5 การอัปเดตสถานะ Nothing จะแจ้งให้คุณทราบสถานะการสั่งซื้อของคุณทางอีเมล ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้เมื่อถึงสถานะ "จัดส่งแล้ว"

11.6 การคำนวณระยะเวลาในการจัดส่ง การจัดส่งคำนวณตามที่อยู่ในการจัดส่งและวิธีการจัดส่ง ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถเลือกได้ระหว่างการชำระเงิน:

(A) การจัดส่งแบบมาตรฐาน (ระยะเวลาดำเนินการสอง (2) วันทำการ + สาม (3) วันทำการ – เจ็ด (7) วันทำการ)

(B) การจัดส่งแบบด่วน (ระยะเวลาดำเนินการสอง (2) วันทำการ + หนึ่ง (1) วันทำการ - สาม (3) วันทำการ)

11.7 โปรดทราบว่าวันที่จัดส่งทั้งหมดเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับที่อยู่ในการจัดส่งในพื้นที่ห่างไกล เราไม่สามารถจัดส่งไปยังตู้ ปณ. และที่อยู่ทางทหารได้

11.8 เราจะติดต่อคุณเพื่อแจ้งวันที่จัดส่งโดยประมาณ หรือเพื่อตกลงวันที่จัดส่ง

11.9 เราไม่แนะนำให้คุณใช้ที่อยู่ของบริษัทตัวแทนขนส่งไปรษณียภัณฑ์ใด ๆ ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง เนื่องจาก Nothing จะไม่สามารถติดตามการขนส่งได้เมื่อผลิตภัณฑ์มาถึงบริษัทตัวแทนขนส่ง

11.10 โปรดทราบว่า เวลาจัดส่งที่ระบุไว้ข้างต้นอาจไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

(A) หากคุณกำหนดเวลาการส่งมอบในเวลาที่กำหนด

(B) ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลที่อยู่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ของคุณแก่เราได้ โปรดทราบว่า เราอาจยุติสัญญาหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนี้แก่เราภายในเวลาที่เหมาะสมตามที่เราร้องขอ หรือหากคุณให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องแก่เรา เราจะไม่รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์ล่าช้า หรือไม่จัดหาส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ หากสาเหตุนี้เกิดจากการที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราต้องการแก่เราภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่เราร้องขอ

(C) คุณไม่อยู่บ้าน หรือไม่อยู่ ณ เวลาที่จัดส่ง

(D) ในกรณีที่เกิดความล่าช้าจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น สภาพอากาศที่รุนแรง การขาดแคลนผลิตภัณฑ์คงคลัง หรือความล้มเหลวของระบบการสื่อสารของเรา) ในกรณีเหล่านี้ เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบ และเราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบของความล่าช้า หากเราทำเช่นนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์ คุณสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับการยุติสัญญา หรือรับเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่คุณยังไม่ได้รับ หากเกิดความล่าช้าอย่างมากในการรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

12.1 ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตแก่เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในแผงวงจร เครื่องหมายรูปลักษณ์ หรือรูปแบบอื่นใดของทรัพย์สินทางปัญญาของ Nothing บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ หรือของผู้อนุญาต Nothing ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชัดแจ้ง


 1. เว็บไซต์ของเรา

     

13.1 เราเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิที่จะใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาทั้งหมด คุณยินยอมว่า คุณจะใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

13.2 เว็บไซต์ของเราให้บริการบนพื้นฐาน 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มี' และเราไม่รับรอง (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) เกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะตอบสนองความต้องการของคุณ ให้บริการยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงต่อวัน หรือการใช้งานของคุณจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัส

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น ซึ่งสามารถดูสำเนาได้ ที่นี่ 


 1. การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

15.1 ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ยกเว้นความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสำหรับสิ่งใดก็ตามที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น:

(a) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา

(b) การฉ้อโกง หรือการบิดเบือนความจริงโดยการฉ้อฉล

(c) การฝ่าฝืนภาระผูกพันโดยนัยโดยพระราชบัญญัติสิทธิผู้บริโภคปี ค.ศ. 2015 มาตรา 12 ของพระราชบัญญัติการขายสินค้าปี ค.ศ.1979 หรือมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติการจัดหาสินค้าและบริการปี ค.ศ. 1982

(d) ภาระผูกพันของเราในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ค.ศ. 1987 หรือ

(e) การละเมิดโดยเจตนาของเราในข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถยุติสัญญาได้

15.2 เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียที่คาดการณ์ได้ ภายใต้หัวข้อที่ 15.1 ข้างต้น เรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดข้อกำหนดในการขายหรือสัญญาของเรา หรือความล้มเหลวในการใช้ความระมัดระวังและทักษะที่เหมาะสมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การสูญเสียหรือความเสียหายสามารถคาดการณ์ได้หากเป็นที่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้น หรือในขณะที่ทำสัญญา ทั้งเราและคุณรู้ว่ามันอาจเกิดขึ้น

15.3 เราจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในบ้านและส่วนตัวเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียทางธุรกิจ (เช่น การสูญเสียรายรับหรือรายได้ การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และ / หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ)

 1. การโอนสิทธิ์และภาระผูกพัน

16.1 เราอาจโอนสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ไปยังองค์กรอื่น ๆ

16.2 คุณสามารถโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ไปยังบุคคลอื่นได้ หากเราตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. การเปลี่ยนแปลง

17.1 เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้สอดคล้องกัน

17.2 ภายใต้หัวข้อที่ 17.3 ด้านล่าง คุณจะผูกพันตามเวอร์ชันของข้อกำหนดในการขายที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่คุณทำสัญญา

17.3 Nothing อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการขายซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

(A) ในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ และ / หรือ

(B) ในกรณีที่เราแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ และคุณไม่แจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

 1. อื่น ๆ

18.1 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน แต่ละหัวข้อของข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ทำงานแยกกัน หากบทบัญญัติหรือข้อกำหนดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่ามีการแก้ไขในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ถูกกฎหมาย และบังคับใช้ได้ หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จะถือว่าข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดบางส่วนถูกลบ การแก้ไข หรือการลบข้อกำหนด หรือข้อกำหนดบางส่วนภายใต้หัวข้อนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดในการขายที่เหลือเหล่านี้

18.2 มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับคู่สัญญาและทายาท ผู้ดำเนินการ ผู้ดูแลระบบ และผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายที่ได้รับอนุญาตตามลำดับ

18.3 แม้ว่าเราจะล่าช้าในการบังคับใช้สัญญานี้ แต่เราก็ยังสามารถบังคับใช้ได้ในภายหลัง หากเราไม่ยืนกรานในทันทีว่าคุณทำอะไรก็ตามที่คุณต้องทำภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหากคุณละเมิดข้อกำหนดในการขายเหล่านี้หรือสัญญาใด ๆ กับเรา และเราชะลอการดำเนินการกับคุณ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านั้น และการละเลยครั้งก่อนของเราจะไม่ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการกับคุณในภายหลังได้

18.4 สิทธิ์ของบุคคลภายนอก สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับเรา บุคคลซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาจะไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของตน 

18.5 เหตุสุดวิสัย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพัน หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเป็นผลมาจาก: เหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ หรือการกระทำของรัฐบาล ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การระเบิด อุบัติเหตุ ข้อพิพาทแรงงาน ความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการร้าย หรือสิ่งใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ("เหตุสุดวิสัย") การดำเนินการของเราภายใต้สัญญาจะถือว่าถูกระงับในระยะเวลาที่เหตุการณ์เหตุสุดวิสัยดำเนินต่อไป คุณตกลงที่จะให้การขยายเวลาสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อยุติเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย และ / หรือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม

18.6 กฎหมายใดบ้างที่มีผลบังคับใช้กับสัญญานี้ และที่ที่คุณสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ สัญญาสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของเรา และข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับพวกเขา หรือเนื้อหา หรือรูปแบบ (รวมถึงข้อพิพาทหรือหรือการเรียกร้องที่ไม่เกี่ยวกับสัญญา) จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศอังกฤษ ข้อพิพาทหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว หรือการก่อตัวของสัญญาดังกล่าว (รวมถึงข้อพิพาทหรือการเรียกร้องที่ไม่ใช่สัญญา) จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลประเทศอังกฤษและเวลส์ ยกเว้นว่าหากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไอร์แลนด์เหนือ คุณสามารถดำเนินการดำเนินคดีในไอร์แลนด์เหนือได้ และหากคุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสกอตแลนด์ คุณก็สามารถนำกระบวนการพิจารณาคดีในประเทศสกอตแลนด์มาใช้ได้  บทบัญญัติก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลจะไม่มีผลบังคับใช้หากคุณเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในสหภาพยุโรป หากคุณเป็นลูกค้าที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลของประเทศที่คุณพำนักอยู่ได้

18.7 ประกาศ ประกาศอย่างเป็นทางการจากคุณถึงเรา โดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์ของเรา https://nothing.tech เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อทำการสั่งซื้อ หรือโดยการอัปเดตเว็บไซต์ของเรา การแจ้งเตือนจะถือว่าได้รับและให้บริการอย่างถูกต้องทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงหลังจากที่ส่งอีเมล หรือสาม (3) วัน หลังจากวันที่โพสต์จดหมายใด ๆ ในการพิสูจน์การให้บริการของคำบอกกล่าวใด ๆ ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า ในกรณีของจดหมาย จดหมายนั้นได้ระบุจ่าหน้า ประทับตรา และส่งทางไปรษณีย์อย่างถูกต้อง และในกรณีของอีเมล ให้ส่งอีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับที่ระบุ

18.8 เราตั้งใจที่จะใช้ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้และเอกสารใด ๆ ที่อ้างถึงโดยชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของสัญญา แม้ว่าเราจะตกลงว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อคำแถลงและการรับรองโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

เอกสารนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2021